قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب خبری وردپرس

بیمه دانشجویان در ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار می گیرد

دانشجویان براساس ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول مقررات تامین‌اجتماعی قرار می گیرند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دانشجویان می توانند با ارائه کارت دانشجویی معتبر به شعب تامین اجتماعی مراجعه و درخواست بیمه شدن را ارائه کنند.

بیمه مشمولان واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی شروع می‌شود و بیمه‌شدگان مکلف‌اند پس از شروع بیمه، حق بیمه کامل هر ماه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد پرداخت کنند.

متقاضی در تاریخ ارائه تقاضا نباید مشمول هیچ نظام بیمه ‏ای باشد. حداقل و حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد برای مردان و زنان به ترتیب ۱۸ و۵۰ سال تمام در زمان ارائه تقاضا است. در صورتی که سن متقاضی در زمان ارائه تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، باید معادل مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین‌اجتماعی باشد. تمام متقاضیانی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، بدون رعایت شرط سنی تقاضای آنان پذیرفته خواهد شد.

در صورتی که متقاضی کمتر از پنج سال تمام دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد، می‌تواند درآمد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین ۱/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان درخواست انتخاب کند و چنانچه بیش از پنج سال دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد، می‌تواند درآمد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین ۱/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت تقاضا انتخاب کند.

متقاضی می ‏تواند در صورت احراز شرایط یکی از سه نرخ پرداخت حق بیمه را به این نحو انتخاب کند:
نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد، یعنی ۱۲ درصد سهم بیمه شده به اضافه ۲ درصد کمک دولت؛ که شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی می‌شود.
نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد، یعنی ۱۴ درصد سهم بیمه شده به اضافه ۲ درصد کمک دولت؛ که بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی را پوشش می‌دهد.
نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصد، یعنی ۱۸ درصد سهم بیمه شده به اضافه ۲ درصد کمک دولت؛ که بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی را دربرمی‌گیرد.

نظرات

پاسخی بگذارید