در صورت تمایل جهت ارسال هر گونه خبر، پیشنهاد و یا انتقاد به خبرسما از طریق پست الکترونیکی زیر اقدام فرمایید.

ایمیل: info@khabaresama.ir

و یا با تلفن های زیر تماس بگیرید.

تلفن: ۰۲۱-۴۳۸۵۵۴۱۶

فکس: ۰۲۱-۴۳۸۵۵۴۱۶

شماره موبایل: ۰۹۲۲۴۹۴۰۲۳۶

http://www.khabaresama.ir